تخفیفات سایر رشته ها

شرکت بیمه پاسارگاد به منظور ارج نهادن به اعتماد بیمه گذاران بیمه های عمرو تامین آتیه، تخفیفاتی را در سایر رشته های بیمه ای با توجه به اندوخته ریاضی صندوق بیمه گذاران اعمال می نماید. از این پس بیمه گذاران حقیقی بیمه عمر و تامین آتیه می توانند از 5 تا 40 درصد تخفیف ویژه در زمان خرید بیمه نامه های زیر برخوردار شوند ...!

* بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه اتومبیل

* بیمه آتش سوزی منزل مسکونی

* بیمه حوادث انفرادی

* بیمه درمان مسافرتی

 

طبقه بندی بیمه گذاران :

بیمه گذاران بیمه عمر و تامین آتیه با توجه به جمع مبلغ ذخیره ریاضی و سپرده بیمه نامه در 6 گروه طبق جدول زیر طبقه بندی میشود

طبقه بندی بیمه گذاران بر مبنای ذخیره ریاضی و سپرده (میلیون ریال)

 

6 5 4 3 2 1 طبقه
بیش از 200 بیش از 100 تا 200 بیش از 30 تا 100 بیش از 10 تا 30 3 تا 10 0 تا 3 جمع ذخیره ریاضی و سپرده(میلیون ریال)


در صورتی که بیمه گذار دارای بیمه نامه های متعدد باشد مجموع ذخایر و سپرده های بیمه نامه ها ملاک طبقه بندی خواهد بود.

جدول تخفیف بر اساس طبقه بندی بیمه گذاران

 

درمان مسافرتی حوادث انفرادی آتش سوزی منزل مسکونی بدنه اتومبیل شخص ثالث طبقه
10 20 20 10 2.5 1
15 20 20 15 2.5 2
20 30 30 20 2.5 3
25 30 30 25 2.5 4
30 35 35 30 2.5 5
35 40 40 35 2.5 6

 

شرایط اعطای تخفیف:

1- کلیه بیمه گذاران حقیقی که بیمه نامه آنان جاری بوده و بیمه گذارانی که در آینده نسبت به خرید بیمه نامه عمر و تامین آتیه اقدام مینمایند با احراز شرایط مشمول دریافت تخفیف می باشد

2- شرکت می تواند پس از اعمال تخفیف برای بیمه نامه هایی که مشمول این طرح می باشد در صورتی که بیمه گذار بیمه عمر و تامین آتیه تا مدت یکسال مبادرت به فسخ یا باز خرید ویا اخذ سپرده اولیه خود نماید تخفیف اعمال شده در بیمه نامه ها را به نسبت مدت باقیمانده برگشت دهد

3- بیمه گذاران میتوانند برای یک دستگاه اتومبیل سواری  شخصی متعلق به خود از تخفیف ویژه این طرح برای بیمه بدنه و شخص ثالث استفاده نمایند

4-در بیمه آتش سوزی بیمه گذار باید دارای نفع بیمه ای باشد


 
 

افراد آنلاین

ما 19 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

این وبسایت دارای نماد اعتماد الکترونیکی میباشد