درباره بیمه ثالث بیشتر بدانید

درباره بيمه ثالث بيشتر بدانيد 

 

بيمه چيست؟

بيمه قراردادي است که طي آن يک شرکت بيمه گر تعهد مي کند که زيان احتمالي يک بيمه گذار را در صورت وقوع حادثه در يک دوره زماني خاص جبران نمايد، بنابراين بيمه يکي از روش هاي مقابله با ريسک است.

طي يک قرارداد بيمه، ريسک مشخصي از يک طرف قرارداد که بيمه گذار ناميده مي‌شود به طرف ديگر که بيمه گر ناميده مي‌شود منتقل مي‌گردد. بنا به تعريف، بيمه‌گر شخصي حقوقي است که در مقابل دريافت حق بيمه از بيمه‌گذارجبران خسارت يا پرداخت مبلغ مشخصي را در صورت بروز حادثه تعهد مي‌کند. در مقابل، بيمه‌گذار شخصي حقيقي يا حقوقي است که با پرداخت حق بيمه، جان، مال يا مسووليت خود يا ديگري را تحت پوشش بيمه قرار مي‌دهد. وجهي را که بيمه‌گذار به بيمه‌گر مي‌پردازد حق بيمه و آنچه را که بيمه مي‌شود موضوع بيمه مي نامند.

اگرچه بيمه مي‌تواند خيال شما را راحت کند، اما پولي که مي‌توانيد از يک شرکت بيمه طلب کنيد، به نوع قرارداد بيمه‌‌ي شما بستگي دارد. شرکت بيمه پاسارگاد از سال 1385با مجوز بيمه گري در کليه رشته هاي بيمه اي فعاليت خود را آغاز کرد.

در اين مقاله سعي بر اين است که شما را با انواع بيمه نامه و عقد بهترين قراردادها آشنا کنيم.

آشنايي تخصصي با انواع بيمه نامه هاي اتومبيل

همه مي دانيم که اتومبيل نقش به سزايي در زندگي روزمره انسان دارد، با توجه به خطرهاي ناشي از وقوع حوادث رانندگي، بيمه اتومبيل در دنيا با استقبال خاصي مواجه شده است. بيمه اتومبيل جبران کننده خسارت ها و صدمات و زيان هاي ناشي از حوادث رانندگي است.

انواع بيمه نامه اتومبيل:

-بيمه شخص ثالث

-بيمه حوادث سرنشين

-بيمه بدنه

تعريف بيمه شخص ثالث:

بيمه اجباري مسئوليت تمامي دارندگان وسيله نقليه موتوري در مقابل اشخاص ثالث بيمه شخص ثالث ناميده مي شود. به بيان ساده تر اين بيمه نامه حامي افرادي است که در حوادث رانندگي دچار خسارت شده اند. بيمه شخص ثالث در تاريخ 23/10/1347 از سوي مجلس شوراي اسلامي تصويب شد.

در بيمه شخص ثالث دو نوع خسارت قابل جبران است:

-خسارت هاي وارد شده به اموال افراد ثالث که خسارت مالي ناميده مي شود.

-خسارت وارد شده به جان افراد ثالث که خسارت جاني يا بدني ناميده مي شود و شامل غرامت فوت، نقص عضو و هزينه هاي پزشکي ناشي از حادثه يا مورد بيمه مي باشد.

لازم به ذکر است که مبلغ ديه در سال 1399 براي ماه هاي عادي3/300/000/000ريال و براي ماههاي حرام 4/400/000/000 ريال از طرف بيمه مرکزي مصوب شده است. ماههاي حرام ذي القعده، ذي الحجه، محرم و رجب مي باشند.

پوشش تعهدات مالي در بيمه شخص ثالث چيست؟

در اين پوشش، تمامي خسارت هاي وارده به اموال اشخاص ثالث زيان ديده جبران مي شود. حداقل مبلغ تعهد مالي 110/000/000ريال و حد اکثر آن 1/000/000/000 ريال مي باشد، البته تعهدات 200/000/000، 300/000/000 ، 400/000/000 و 500/000/000 ريال هم قابل ارائه مي باشد. اين نکته را فراموش نکنيد که داشتن تعهدات بالاتر همواره آسودگي خيال شما را به همراه خواهد داشت.

تعريف بيمه حوادث سرنشين:

جبران خسارت وارده به سرنشينان خودرو مورد بيمه، بيمه حوادث سرنشين ناميده مي شود. سرنشين شخصي است که در زمان حادثه داخل خودرو بيمه شده باشد که شامل راننده، کمک راننده و مسافر وسيله نقليه است. بيمه نامه حوادث سرنشين به عنوان پوشش تکميلي همراه بيمه نامه هاي شخص ثالث ارائه مي شود و جبران خسارت وارده به سرنشينان خودرو مورد بيمه را پوشش مي دهد. بر اين اساس غرامت فوت، نقص عضو و هزينه هاي پزشکي سرنشينان وسيله نقليه مشمول بيمه، تا سقف مشخص شده در بيمه نامه در اثر حوادث قابل جبران است.

در اينجا به طرح تعدادي از سوالهاي پرکاربرد مشتريان عزيز در رابطه با خريد بيمه شخص ثالث شرکت بيمه پاسارگاد همراه با پاسخ آنها مي پردازيم:

1)چرا تعهد مالي بيشتر را انتخاب کنيم؟

در زمان خسارت چنانچه مقصر باشيد از محل اعتبار مالي بيمه نامه شما که همان تعهد مالي است براي پرداخت خسارت به خودروي زيان ديده استفاده مي شود، حال اگر شما تعهد 110 ميليون ريالي را خريداري کرده باشيد و خسارت از اين مبلغ بيشتر باشد، مي بايست مابقي را نقدا پرداخت بفرماييد. پس هرقدر تعهد مالي بيمه نامه شما بيشتر باشد، خيالتان راحت تر است.

2)قيمت بيمه نامه شخص ثالث به چه چيزهايي بستگي دارد؟

مبلغ حق بيمه شخص ثالث به مواردي چون نوع وسيله نقليه اعم از سواري، وانت و کاميون، سال ساخت خودرو، تعداد سيلندر، تخفيف عدم خسارت بيمه نامه سال قبل، داشتن يا نداشتن خسارت در بيمه نامه سال قبل و ميزان پوشش تعهد مالي بستگي دارد. تخفيف عدم خسارت سالي 5% و ماکزيمم تخفيف عدم خسارت 70% مي باشد.

3)آيا قيمت هاي بيمه شخص ثالث در شرکت هاي مختلف بيمه متفاوت است؟

حق بيمه شخص ثالث در کليه شرکت هاي بيمه گرتقريبا مشابه است، مهمترين نکته در بيمه هاي شخص ثالث کيفيت خدماتي است که در زمان پرداخت خسارت از سوي شرکت هاي بيمه گر ارائه مي شود، که خوشبختانه شرکت بيمه پاسارگاد در امرپرداخت خسارت بسيار موفق عمل کرده و همچنان جزو آن دسته از شرکت هاي بيمه با درصد رضايتمندي بسيار بالاي مشتريان مي باشد.

4)با انتقال بيمه شخص ثالث از يک شرکت بيمه به شرکت بيمه ديگر آيا تخفيف ها منتقل مي شود؟

بله، با تغيير شرکت بيمه گرکليه تخفيف ها بر روي بيمه جديد منتقل خواهد شد.

5)اگر ماشيني را استفاده نکنيم، آيا مي توانيم بيمه اش نکنيم؟

طبق قانون بيمه مرکزي هر خودرويي بايد بيمه نامه شخص ثالث داشته باشد و صرفا به جهت اينکه ماشين حرکت نمي کند و در جايي پارک شده است نمي توان از بيمه کردن آن خودداري کرد، چنانچه بيمه برايش خريداري نکنيد و بر فرض بعد از 1 سال تصميم به گرفتن بيمه شخص ثالث کنيد، مي بايست کليه جرايم ديرکرد از تاريخ انقضاي بيمه نامه سال قبل تا همان روز را پرداخت نماييد.

6) زمان خسارت چه کنيم؟

سوال بسيار مهمي است، اکثر افراد نمي دانند که در زمان خسارت بايد چه کاري انجام دهند. در زمان وقوع حادثه بهترين کار تماس با پليس است، لطفا از پليس بخواهيد که حتما کروکي بکشد ( در صورت نداشتن کروکي شرکت بيمه از شما ميخواهد که به شوراي حل اختلاف مراجعه کنيد و آنجا برايتان کروکي فرضي خواهند کشيد، پس بهتر است که زمان وقوع حادثه اين کار را انجام دهيد)، سپس با اداره خسارت بيمه نامه فرد مقصر تماس حاصل نماييد و هماهنگي را براي بازديد موقعيت حادثه انجام دهيد، مامور اداره خسارت شما را راهنمايي خواهد کرد که خودروي زيان ديده به کجا منتقل شود جهت تعمير.در هر يک از مراحل قبلي اگر به مشکل برخورد کرديد با نماينده خود تماس بگيريد، حتما پيگير کار شما خواهند بود.

7) آيا امکان پرداخت اقساطي براي بيمه شخص ثالث وجود دارد؟

شرکت بيمه پاسارگاد جهت قدرداني از بيمه گذاران بيمه عمر و تامين آتيه که با هدف تحقق بخشيدن به شعار " هر ايراني يک بيمه نامه عمر" با رشد چشمگير به مجموعه پاسارگاد مي پيوندند امکان پرداخت بيمه نامه شخص ثالث را بصورت اقساط فراهم اورده است.


 
 

افراد آنلاین

ما 19 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

این وبسایت دارای نماد اعتماد الکترونیکی میباشد